Yumurtalık Kanseri

Over kanseri nedir?
Yumurtalık kanserlerine “over kanseri” adı verilir. Over, latince’de yumurtalık anlamına gelmektedir. İngilizce’de ise “ovary” olarak geçer.

Over kanserleri halk arasında daha sık olarak yumurtalık kanserleri olarak bilinmektedir. Tıp literatüründe over kanserleri, “over ca” olarak da geçmektedir.

Over kanserleri ne sıklıkta görülür?
Yumurtalık kanserleri veya “Over kanserleri (Over Ca)” kadın üreme organlarından gelişen kanserler arasında ikinci sıklıkta görülenidir. Sıklıkla 50-70 yaş kadınlarda görülse de her yaş grubu kadında ortaya çıkabilir.

Over kanserleri türleri nelerdir?
Over kanserleri geliştikleri hücrelerin tipine göre adlandırılır; bu hücrelerin özelliklerine göre değişik davranış özellikleri gösterir ve tedavisi farklı olabilir. Bu açıdan bakıldığında yumurtalıklarda çok değişik özelliklere sahip hücre bulunmaktadır.

Over dokusundaki hücrelerden gelişen ondan fazla türde yumurtalık kanseri tipi vardır.

Metastaz (metastasis) nedir?
Metastas kanserli bir organdan kanser hücrelerinin sağlıklı organlara sıçrayarak yayılmasına denir. Metastas kısaca “kanserin yayılması” anlamına gelmektedir.

Metastas en sık olarak yüzeyel yolla, kan, lenf ve komşuluk yolları ile olabilir.

Kan ile yayılma “hematojen metastas”, lenf yolu ile yayılma “lenfojen metastas” olarak bilinmektedir.

Leave a Reply