Vulva Kanseri

Vulva nedir?
Kadın dış üreme organlarından vulva; büyük ve küçük dudaklar, klitoris ve vagen girişini içeren alana verilen isimdir. Vulva, “dış genitalya (external genitalia)” veya “dış genital organ” adları ile de bilinmektedir.

Vulva kanseri nedir?
Vulva kanseri, vulvaya ait bölümlerin kanserleşmesini tarif etmektedir. Vulva kanseri, “Vulva Ca” olarak da geçer.

Vulva kanserleri ne sıklıkta görülür?
Kadınlardaki kanserlerin % 3’ü vulva kanseridir. Sıklıkla menopoz sonrası yıllarda (postmenopozal dönem) ortaya çıkmaktadır.

Vulva kanserlerinin büyük bir kısmı çok katlı epitelden gelişen “squamoz hücreli” kanserlerdir. Bunun dışında özel kanser tiplerinden olan Paget hastalığı, bazal hücreli kanser ve malign melanom da vulvada görülebilir.

Vulva kanserlerinde etken nedir?
Aynı cerviks ve vagina kanserlerinde olduğu gibi cinsel geçişli hastalıklardan “Human Papilloma Virusu (HPV)” enfeksiyonunun vulva kanserlerinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Metastaz (metastasis) nedir?
Metastas, kanserli bir organdan kanser hücrelerinin sağlıklı organlara sıçramasına verilen isimdir. Diğer bir tarif ile metastas kısaca “kanserin yayılması” anlamına gelmektedir.

Metastas en sık olarak yüzeyel yolla, kan, lenf ve komşuluk yolları ile olabilir. Kan ile yayılma “hematojen metastas”, lenf yolu ile yayılma “lenfojen metastas” olarak bilinmektedir.

Vulva kanserleri nasıl metastaz yapar?
Vulva kanserleri öncelikle lokal olarak büyüyerek çevre doku ve organlarda hasara neden olur.

Kanser, önce vulvada ülser şeklinde veya tümör şeklinde ortaya çıkar. Zaman ilerledikçe vulva bölgesindeki organlara, idrar yollarına, anüse ve vaginaya ilerler. En son aşamada ise lenf damarlarına ulaşarak vücuda yayılır yani metastaz yapar.

Leave a Reply